Szuwary

O Firmie
Oferta

stawy
oczka wodne
regulacja rzek
renowacja rowów
zakładanie zbiorników
odwodnienia budynków

Wykonane roboty
Kontakt

Roboty Wodno-Melioracyjne
i Ziemne, inż. Józef Janicki


ul. Wierzbowa 2
Komorniki
55-30 Środa Śląska
woj. dolnośląskie
kom. +48 602-37-13-54
e-mail biuro@melioracje.plZapraszamy też do Śpiewnika Wywroty
Melioracje
Melioracja, zabiegi techniczne wykonywane w celu trwałego polepszenia zdolności produkcyjnych gleb. Rozróżnia się: melioracje rolne (najszerzej stosowane) oraz melioracje miejskie i melioracje leśne.

Melioracje rolne dzielą się na:
  • wodne (podstawowe - regulacja rzek, budowa kanałów, wałów ochronnych, zapór i zbiorników wodnych, oraz szczegółowe - odwadnianie gleb podmokłych za pomocą kanałów, drenowania lub kretowania oraz nawadnianie gleb suchych za pośrednictwem rowów, ciągów drenarskich itp.),
  • agrotechniczne (agromelioracje),
  • fitotechniczne (fitomelioracje).
W warunkach klimatycznych Polski, ze względu na zmienny stan wilgotności gleby w ciągu roku, stosuje się zarówno odwadnianie, jak i nawadnianie gleb.

W klimatologii melioracja oznacza polepszanie warunków klimatu lokalnego poprzez właściwe zagospodarowanie terenu, uwzględniające wzajemny wpływ środowiska naturalnego i działalności ludzkiej, przykładem są leśne pasy wiatrochronne, które osłabiając wiatry równocześnie zmniejszają wielkość parowania terenowego, wywiewania i wysuszania gleby, czyniąc dany teren przydatniejszym np. dla rolnictwa i budownictwa.

źródło: wiem.onet.pl

...........................................................................................................
o firmie . oferta . wykonane roboty . kontakt
Co to są melioracje
Melioracja, zabiegi techniczne wykonywane w celu trwałego polepszenia zdolności produkcyjnych gleb. (...)